Home to 2.02K users
Who published 17.1K posts
🟢ITT VAN:SZÓLÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZABADSÁG ! 🔴MAGYAR FÜGGETLEN TUDATOS KÖZÖSSÉG. -Kiket várunk ide ? :- A tudatos,szabad lelkületű embereket! 😃☮️- Hatályos törvénybe ütköző posztot ne rakjon ki, TILOS! Ilyen esetekben a rendőrség és más hatóság megkeresése esetén nyitottan együttműködünk ! Regisztrációjával tudomásul veszi és elfogadja, hogy e-mailben információkat, ajánlásokat küld az oldal üzemeltetője az MTPOKI.nonprofit független civil egyesület-alternativaiskola! Különféle szakmai területekről hivatalosan felkért moderátorok segítik a közösség életét / pszichológus, orvos, jogász, ügyvéd, pedagógus, mentálhigiénés szakember, életviteli tanácsadó stb./! Furcsa Bot - automata rendszerű regisztrációt azonnal töröljük figyelmeztetés nélkül ! Èrezze mindenki jól magát,hívják meg ismerőseiket is! Üdvözlettel, ezen oldal elindítói: 🔵Kovács Béla független újságíró,egyetemi okleveles m.tréner, életviteli tanácsadó, Gunics Zsuzsa pedagógus, egyetemi okleveles m.tréner.🙏😃 ------------------------------------------------------------------------------ I. Adatkezelői adatok ● Adatkezelő: Kovács Béla (a továbbiakban: Adatkezelő) ● Web: www.magyarmastodon.com ● E-mail cím: civilmedia108@gmail.com ● Telefonszám: + 36 70 661 0319 II. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok köre II./1. Ismertető a www.magyarmastodon.com webhelyen használt sütikről II./1./a, Mik azok a sütik? A sütik (HTTP-cookies) kis információcsomagok, melyeket a szerver küld el a felhasználók számára, melyet a webböngésző program (pl. Google Chrome, IE, Firefox) ment el a számítógép merevlemezén. Így weboldalak böngészése közben, vagy a weboldalak bezárását majd újra megnyitását követően a felhasználók számára fontos információkat a szerver el tudja érni. Így fontos beállítások, pl. egy bevásárlókosár tartalma egy webáruházban nem vész el, a webhely „emlékszik” az adatokra, nem szükséges azok ismételt megadása. A sütik elfogadása nélkül a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni. Bővebb technikai információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti II./1./b, Milyen feladatra használ sütiket a www.magyarmastodon.com webhely? ● Kosár tartalma: a kosár tartalmát sütik segítségével jegyzi meg a webáruház. Ha a vásárlás előtt Ön elnavigál az oldalról, később visszatérvén a kosárban megtalálja a kiválasztott termékeket. Élettartama: 30 nap ● SESSION-azonosító süti: a kosárba került tételekről a szerveren indult munkamenet tárolja az adatokat. A munkamenet azonosító kódját a SESSION azonosító süti tartalmazza. A munkamenet a vásárlás befejeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan megszűnik. ● Sütik elfogadása: amennyiben Ön a sütik elfogadásra gombra kattint ezt is sütik segítségével jegyezzük meg, hogy a későbbiekben ne jelenjen meg a sütik használatára vonatkozó figyelmeztetés a lapok alján. Élettartama: 1 év ● Vásárlók beazonosítása: amennyiben Ön a vásárlás során bejelöli a „Kérem az adataim megjegyzését a jövőbeli rendeléseim megkönnyítéséhez” opciót az adatok az Ön számítógépén, http-sütik segítségével kerülnek feljegyzésre 1 évig. II./1./c, A sütik törlése Természetesen egyes sütik (pl. a bevásárlókosár tartalmáért felelős) értelemszerűen törlődnek, amikor használatuk már feleslegessé válik (pl. vásárlás befejezése). Ettől függetlenük Ön is törölheti a sütiket, ha törli a böngészési előzményeket. Pl. Google Chrome esetén: Beállítások > Előzmények > Böngészési adatok törlése (beikszelve a „Cookie-k, illetve webhelyek és beépülő modulok egyéb adatai” adatmezőt). A sütik törlésével kapcsolatban további útmutatót az alábbi weboldalakon talál ● - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11 ● - Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer ● - Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en II./1./d, A sütik jogalapja, jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény- és a 2001. évi CVIII. –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény - rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban). II./2. Adatkezelés az üzenetküldő űrlappal kapcsolatban II./2./a, Az adatkezelés célja: Az „Elérhetőségeim” menüpontban, a Felhasználónak lehetősége van üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül majd kapcsolatfelvételre kerül sor, azzal a témával kapcsolatban, mellyel az üzenetet küldte. II./2./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelésre a Felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő www.magyarmastodon.com weboldalán, az Üzenetküldő űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik. A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de ez az Üzenetküldő űrlap kitöltésének és beküldésének feltétele, ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni az általa küldeni kívánt üzenetre. II./2./c, A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. II./2.d, Az adatkezelés időtartama: Az üzenetküldő űrlap beérkezését követően a személyes adatokat legfeljebb 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az üzenetküldő űrlap beérkezését követően 7 napon belül az Adatkezelő válaszol. Ha a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő válaszára 30 napon belül, akkor ezt 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, ezt követően törli a Felhasználó adatait. Ha a Felhasználó 60 napon belül hozzájárulását visszavonja, akkor az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásig értendő. A Felhasználó a hozzájárulását díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton bármikor. A tudomásszerzést követően az Adatkezelő 15 napon belül intézkedik a Felhasználó személyes adatainak törléséről. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott email cím nem valós, vagy más személy használja, 15 napon belül intézkedik a Felhasználó személyes adatainak törléséről. A visszavonáshoz való jog a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. II./3. Adatkezelés hírlevelekkel kapcsolatban II./3./a, Az adatkezelés célja: A „Feliratkozom a hírlevélre” menüpontban, a Felhasználónak lehetősége van hírlevélre feliratkozni. A Felhasználó által beküldött adatok tárolásra kerülnek, majd hírlevelek kiküldésére kerül sor az általa megadott e-mail címre. II./3./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelésre a Felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő www.magyarmastodon.com weboldalán, az „Feliratkozom a hírlevélre” űrlapon, ezen tájékoztató elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik. A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de ez az feliratkozó űrlap kitöltésének és beküldésének feltétele, ennek hiányában a Felhasználónak nem lehet hírlevelet küldeni. II./3./c, A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. II./3.d, Az adatkezelés időtartama: Az feliratkozó űrlap beérkezését követően a személyes adatokat a hírlevélküldő szolgáltatás működéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A Felhasználó a hozzájárulását díjmentesen visszavonhatja az Adatkezelő email címére küldött üzenettel. A tudomásszerzést követően az Adatkezelő 15 napon belül intézkedik a Felhasználó személyes adatainak törléséről. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott email cím nem valós, vagy más személy használja, 15 napon belül intézkedik a Felhasználó személyes adatainak törléséről. A visszavonáshoz való jog a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. II./4. Adatkezelés a webshopban való vásárlással kapcsolatban II./4./a, Az adatkezelés célja: Jogszabályban előírt számviteli bizonylat (számla) készítése és a bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján. II./4./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényés a 2000. évi C. (Sztv.) –a számvitelről szóló törvény- rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban), hozzájárulása visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése (Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján). II./4./c, A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. II./4.d, Az adatkezelés időtartama: 8 év (Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján). (Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.) II./5. További adatkezelések Ha az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, jogszabályi hátteréről és az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról és a kezelt adatok köréről. Tájékoztatás: az Adatkezelőnek teljesítenie kell a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit, ezért az Adatkezelő az Infotv. 15. § (2)-(3) - adattovábbításokról szóló- bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a hatóság részére). A nyilvántartás tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, amennyiben ennek nincs törvényi akadálya. III. Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége III./1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: Gunics Zsuzsa Az adatfeldolgozó elérhetőségei: ● Telefonszám +36 70 661 0319 ● E-mail cím: civilmedia108@gmail.com Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi. III./2. Adatbiztonsági intézkedések Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért, hogy a jogosulatlan tevékenységektől (nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, hozzáféréstől, megsemmisítéstől, megváltoztatástól) megvédje a személyes adatokat. Valamint Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért is, hogy technikai hiba, vagy a technikai környezet változása folytán történő hozzáférhetetlenné válás, sérülés, megsemmisülés ne érje a személyes adatokat. IV. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelés időtartamán belül IV./1. Tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelés ellen abban az esetben is ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. IV./2. Adatok zárolásának joga: Ha a személyes adatok nem törölhetőek az érintett jogos érdekei megsértése nélkül, akkor Ön kérheti, hogy személyes adatai zárolását. A zárolt adatok csak addig kezelhetőek, míg a törlést kizáró okok fennállnak. IV./3, Adatok törléséhez való jog: Ön kérheti személyes adatai törlését, melynek az Adatkezelő 15 napon belül köteles eleget tenni. Kivéve, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő a személyes adatok további kezelésére jogosult (pl: számviteli bizonylattal összefüggésben). IV./4. Adatok helyesbítésének joga: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait javítsa. Az Adatkezelő köteles ezt 15 napon belül megtenni. IV./5. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól (az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatok továbbítása esetén arról is, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat). Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül közérthetően, írásban tájékoztatni Önt. V. Adatkezelési tájékoztató módosítása A jelenlegi adatkezelési tájékoztató módosítására az Adatkezelő fenntartja a jogot. A módosított adatkezelési tájékoztatót Ön a módosítás hatálybalépését követő honlaphasználattal elfogadja. VI. Bejelentkezés adatvédelmi nyilvántartásba Az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba az Infotv. rendelkezései értelmében. VII. Jogorvoslat Ön bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti amennyiben Ön szerint az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, vagy megsértette valamelyik, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság postacíme címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.