A külső szépség hamar megnyeri a rokonszenvet, de állandóvá csak a lélek szépsége teszi.

(Gyulai Pál)

Szép TAVASZI napokat kivánok!🙂

"Kezdd a szükségessel,
folytasd a lehetségessel,
és rövidesen a lehetetlent is megteszed.”
Assisi Szent Ferenc

"Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt."
/Babits Mihály/
Szép estét, jó éjszakát Mindenkinek !

"Minden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt."
Wass Albert

Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!