Eitl Éva boosted

Mivel a hanghullámokat csak a fülünkkel érzékeljük, és el sem tudjuk képzelni, milyen gyönyörű képet mutatnak.
Linden Gledhill vízben fotózott különböző zenei harmóniákat, melyhez LED fényeket és szinuszhullám-generáló szoftvert használt, hogy bemutassa a látható hangok világát

Érzékszerveink meglehetősen korlátozottak. A fény teljes spektrumából csupán 8 százaléknyit érzékelünk.
A minket e pillanatban körülvevő valóság 92 százalékát képtelenek vagyunk felfogni – ez számunkra egyszerűen nincs is. Ám ettől még létezik. Mivel azonban mi magunk vagyunk saját – igencsak korlá­tozott kapacitású – „mérőműszereink”, nem tudjuk felfogni, ezért elutasítjuk. Ám ennek ellenére bőségesen körül vagyunk véve energi­ákkal, rezgésekkel, hullámokkal és információkkal.

Mastodon-Magyar Független Tudatos Civil Közösség

Tudatos Független Civil Közösségi Háló