„Majd boldog leszek, ha sok pénzem lesz. Majd jól leszek, ha rám talál az igaz szerelem. Bárcsak lenne saját kertes házam. Esetleg egy nyaraló sem ártana…mondjuk a tengerparton.”

Jólétben, anyagi biztonságban élni, sok pénzt keresni, szabadon, korlátok nélkül költekezni – vajon ez minden ember álma? Jobb lenne egy jachton napozni, mint egy pici garzonban szűkölködni, de megvehető pénzzel a boldogság?

kicsibudoar.hu/jolet-kontra-jo

Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!