Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted

Egyszerű szegény munkásember vagyok,aki NEM fizikai értékrendszer ,hanem erősen spirituális háttér ,és érzelmi szinten létezik,.....es mikor látom ezt a fajta FIZIKAI rendszert.... (amely teljesen törvénytelenségre es káoszra épült)...elcsodálkozok azon hogy ennyire primitív az ember......PEDIG SOKKAL TÖBBRE IS KÉPES LENNE!!!

Csirike boosted
Csirike boosted
Csirike boosted
Show more
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!