Follow

Bizony ! 😃😃😃 Ezt régen is és most is csinálom ! A szeretet nem azt jelenti , hogy nem mersz véleményt alkotni, félve, hogy elfordulnak tőled vagy rádfognak támadni a hitelességedre vagy jogilag akarnak tönkre tenni ! Ezeket az embereket rendkívül határozottan tedd helyre minden eszközzel ! Valamint kerüld őket a megbocsátás és a szeretet légkörét alkalmazva ! Merj élni : Isten- Szabadság- Magyarság ---A fentieket ajánlom nektek is !!! Szeretettel felétek Kovács Béla 😀🍀🙋‍♂️🙋‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!