Follow

🟢 A MI TÉVÉNK AZ IGÉNYES EMBEREK TELEVIZIÓJA !
A FÜGGETLEN FŐNIX TV. BUDAPEST Nonstop online adásunk itt : fonixtv.hu/online_adas. -
🔴 Földfelszíni tető vagy szoba antennával is fogható az UHF 31-es csatornán.-Hangoljon rá !
Adás fogható Budapesten és határától kb.60 km-es távolságig domborzattól függően ! Közel 3 millió potenciális néző csupán a földi antennák által ! Plusz internetes Nonstop online adásunkat is láthatják ország és világ szerte rengetegen ! - www.fonixtv.hu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!