Follow

Melyiket javaslod -kérjük segíts ! Kinek kísérjük végig egy napját kendőzetlen őszinteséggel ! Vagy van más javaslatod ? Üdvözlettel ETV.média csapata.👍 😀 🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!