Follow

Most indulunk hazafelé. Halaszthatatlan és sikeres tárgyalások után. Kis lazítás a somogyi Balaton parton. Szép estét nektek is! 😀👌👍Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla 🙋‍♂️🍀😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!