Follow

Ma elkészült a budapesti, saját, utcára nyíló Prevenciós Oktatási-Vizsgáztató és Művészeti Központunk. Bécsi Hundertwasser
stílusban! Részletek hamarosan! Szép napokat nektek is! 👍😀😀🙋‍♂️🍀 Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla 🙋‍♂️www.alternativaiskola.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!