Follow

Most hétvégén újabb képzésünk indult. Nemzetközi Metafizikai Akadémia - Alternatíva Iskola keretén belül. Köszönjük mindenkinek ! 🙏😃 Szeretettel felétek ! Gunics Zsuzsa oktatás vezető, Bodacz Zsolt Életviteli tréner, Életviteli szakértő.👍😃🍀🍀 - www.alternativaiskola.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!