Follow

Élő rádió adásban ...🔴 RELAX RÁDIÓ...kapcsoljuk Bécset is ! Várjuk szeretettel ! _ Üdvözlettel Kovács Béla független újságíró 👍😃🙋‍♂️🍀 - INDÍTÁSKÉNT KATT.A KÉPRE facebook.com/100009442544895/p

· Oyakodon · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!