Follow

Szeretettel köszöntjük a Szabad Közösség elnevezésű közösségi médiánkban !
Üdvözlettel ! Gunics Zsuzsa pedagógus és Kovács Béla újságíró

@Katalinkato szia...köszönjük a jelenléted, küldöm holnap a regisztrációs e-mail cimedre a magyar leírást !

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!